Dr. Öğr. Üyesi AYLİN AĞMA OKUR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi AYLİN AĞMA OKUR

T: (0282) 250 2187

M aagma@nku.edu.tr

W aagma.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Zootekni
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez: Etlik piliçlerde yemlere aromatik yağlar ve vitamin e ilavesinin bağırsak mikrobiyolojisi ve oksidatif stabilite üzerine etkileri (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ PR.
Öğrenim Yılları: 2001-2004
Tez: Farklı küspelere ve buğdaya dayalı etlik piliç rasyonlarına β-glukanaz, hemiselülaz, pektinaz ve ksilanaz aktiviteli enzim ilavesinin performansa etkileriImplications of supplementation of enzymes with β-glucanase, hemicellulasei, pectinase and xylanase activities into different vegetable sources and wheat based broiler diets (2004)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ PR.
Öğrenim Yılları: 1997-2001
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2002-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Küçükkoyuncu E., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., Comparing quality of free range and battery cage eggs, European Poultry Science, vol. 81, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. KOÇ F., Ozturk Aksoy S., AĞMA OKUR A., Celikyurt G., Korucu D., ÖZDÜVEN M. L., Effect of pre-fermented juice, lactobacillus plantarum and lactobacillus buchneri on the fermentation characteristics and aerobic stability of high dry matter alfalfa bale silage., The J. Anim. Plant Sci, vol. 27, pp. 1426-1431, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. COŞKUN İ., TAHTABİÇEN E., KOÇ F., AĞMA OKUR A., YILMAZ K., KANTER M., AKTAŞ C., ERBOĞA M., ŞAMLI H. E., The Effects of Combined In Ovo Injection of Dried Whey and Enterococcus Faecium on Performance, Ileal Histomorphology, Erythrocyte Morphology and Ileal Microbiota of Broiler Chickens, European Poultry Science, vol. 79, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. COŞKUN İ., ERENER G., ŞAHİN A., KARADAVUT U., ALTOP A., AĞMA OKUR A., Impacts of In Ovo Feeding of DL-Methionine on Hatchability and Chick Weight, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol. 2, pp. 47-50, 2014.
Özgün Makale DOAJ
5. ŞAMLI H. E., TERZİOĞLU M., AĞMA OKUR A., KOÇ F., ŞENKÖYLÜ N., Effects of Sweet Apricot Kernel Meal on Performance and Intestinal Microbiota in BroilerChickens., Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 11, pp. 38-43, 2014.
Özgün Makale CAB abstract
6. ÜNVER E., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., KARA B., ŞAMLI H. E., Tanenler ve Hayvan Besleme Üzerine Etkileri, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol. 2, pp. 263-267, 2014.
Özgün Makale DOAJ
7. ŞAMLI H. E., NALBANT V., AĞMA OKUR A., Effects of Microwave Heating on Some Oil Seeds Nutrient Contents and Colour Change., La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, vol. 90, pp. 183-188, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. AKYÜREK H., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., KOÇ F., ŞAMLI H. E., The Effects of Supplementing an Organic Acid Blend and/or Microbial Phytase to a Corn-Soybean Based Diet Fed to Broiler Chickens, AJAR, vol. 6, pp. 642-649, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ŞAMLI H. E., DEZCAN S., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., ŞENKÖYLÜ N., Effects of Enterococcus Faecium Supplementation and Type of Floor on Performance, Morphology of Blood Erythrocytes and Intestinal Microbiota in Broiler chickens, British Poultry Science, vol. 51, pp. 564-568, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. KOÇ F., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., ÖZDÜVEN M. L., AKYÜREK H., ŞENKÖYLÜ N., Effects of Saccharomyces Cerevisiae and/or Mannanoligosaccharide on Performance, Blood Parameters and Intestinal Microbiota of Broiler Chicks, Bulg. J. Agric. Sci.,, vol. 16, pp. 643-650, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., KANTER M., “Effects of whole wheat with or without xylanase supplementation on layers performance and digestive organs development”, Italian Journal of Animal Science, vol. 8, pp. 155-163, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ÖZDÜVEN M. L., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., KOÇ F., AKYÜREK H., ŞENKÖYLÜ N., Effects of mannanoligosaccharide and/or organic acid mixture on performance, blood parameters and intestinal microbiota of broiler chicks, Italian Journal of Animal Science, vol. 8, pp. 595-602, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Effect of Storage Time, Temperature and Hen Age on Egg Quality in Free-Range Layer Hens, JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol. 8, pp. 1953-1958, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., “Impacts of Phytase and/or Carbohydrases on Performance, Intestinal Organs and Bone Development in Broilers Fed Wheat-Based Diets Containing Different Levels of Phosphorus”., Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 8, pp. 1432-1437, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. ŞAMLI H. E., SIRCI G., Lorenzo Bermejo J., KOÇ F., AĞMA OKUR A., ŞENKÖYLÜ N., “Effect of addition of a commercial organic acid mixture on feed microbiology according to duration and conditions of storage”, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A, vol. 58, pp. 186-190, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., KANTER M., AĞMA OKUR A., “Influence of a combination of formic and propionic acids added to wheat- and barley-based diets on the performance and gut histomorphology of broiler chickens” ., Acta Vet. Hung., vol. 55, pp. 479-490, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., KOÇ F., KANTER M., AĞMA OKUR A., “Effects of Enterococcus faecium and dried whey on broiler performance, gut histomorphology and intestinal microbiota”, Archives of Animal Nutrition, vol. 61, pp. 42-49, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., An in vitro Assessment of Nutritional and Physical Characteristics of Wheat Varieties Obtained from Thrace and Aegean Regions for Poultry, P. Journal of Nutrition, vol. 5, pp. 83-85, 2006.
Özgün Makale CAB International
19. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., ÖZDÜVEN M. L., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Effects of Poultry by Product Meal on Laying Performance Egg Quality and Storage Stability, P. Journal of Nutrition, vol. 5, pp. 6-9, 2006.
Özgün Makale CAB International
20. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Using Rice Bran in Laying Hen Diets, Journal of Central European Agriculture, vol. 7, pp. 135-140, 2006.
Özgün Makale CAB Abstracts Erişim Linki
21. ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., ŞENKÖYLÜ N., “Effects of Storage Time And Temperature on Egg Quality in Old Laying Hens” 14:548-553, 2005, J. Appl. Poult. Res., vol. 14, pp. 548-553, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., YAŞAR S., “Performance and egg characteristics of laying hens fed diets incorporated with poultry by-product and feather meals”., J. Appl. Poult. Res., vol. 14, pp. 542-547, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
23. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., YAŞAR S., “The Use of High Levels of Full-fat Soybeans in Laying Hen Diets”., J. Appl. Poult. Res., vol. 14, pp. 32-37, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., Assessment the Impacts of Dietary Electrolyte Balance Levels on Laying Performance of Commercial White Layers, P. Journal of Nutrition, vol. 4, pp. 423-427, 2005.
Özgün Makale CAB International
25. Lückstadt C., ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Acidifier – A Modern Alternative for Anti-Biotic Free Feeding in Livestock Production, with Special Focus on Broiler Production, Veterinarija ir Zootechnika. T., vol. 27, pp. 91-93, 2004.
Özgün Makale CAB abstract
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÜNAL Ö., KOÇ F., AĞMA OKUR A., OKUR E., ÖZDÜVEN M. L., Mısır ve Buğday Silajlarının Termal Kamera Görüntüleme Tekniği Kullanılarak Aerobik Stabilitesinin Değerlendirilmesi, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt 33, ss. 55-63, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Effects of Storage Time And Temperature On Mainly Egg Quality Parameters And Electrical Conductivity Of Eggs., N.K.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 10, ss. 78-82, 2013.
Özgün Makale CAB International
3. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Doğal Pigmentlerin Yaşlı Tavuklarda Yumurta Sarısına Etkileri, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 281-286, 2005.
Özgün Makale CAB International
4. ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., Tam Yağlı Soyanın Metabolik Enerji Değerinin Broyler Performansından Tahmini, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt 23, ss. 21-25, 2004.
Özgün Makale CAB
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., Tüm Yönleriyle Yumurta, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Borsası Yayınları, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ K., KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Effects of Liquorice Root Extracts (glycyrrhiza Glabra L.) Use on Quality Parameters in Stored Hen Eggs, 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
2. KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Effects of Rhubarb (Rheum ribes) extracts supplementation on different meals microbiology in different storage conditions., 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. 16-18 MAY, Tekirdağ, Turkey (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
3. KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Nutrigenomics and Animal Feed Applications., 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. 16-18 MAY, 2017 Tekirdağ, Turkey (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
4. Unver E., AĞMA OKUR A., Effects of Natural Pigment Sources and Storage Durations on Egg Quality, VII International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym 2016) (06.10.2016-09.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. KORKMAZ F., YILMAZ K., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Farklı Depolama Koşullarında Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra) Ekstraktı Kullanımın Farklı Buğday Çeşitlerinin Mikrobiyolojisi Üzerine Etkileri, 1st International Animal Nutrition Congress (28.09.2016-01.10.2016).
Tam metin bildiri
6. AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., KOÇ F., AKYÜREK H., ŞENKÖYLÜ N., Effects of Essential Oils and Vitamin E Supplemention on Performance and Gut Microbiology of Broiler, VIth INTERNATIONAL BALKAN ANIMAL CONFERENCE Tekirdag / TURKEY (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
7. Şenköylü N., K. H., Ş. E., Y. İ., A. A., The Impacts of Palm Oil on Broiler Performance, Carcass Parameters and Sensorial Analysis of Broiler Meat, 17th European Symposium on Poultry Nutrition, (23.08.2009-27.08.2009).
Özet bildiri
8. HE S., N. S., H. A., A. A., Using Rice Bran in Laying Hen Diets, Jubilee Scientific Conference With International Participation, Plovdiv, Bulgaria (19.10.2005-20.10.2005).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Topal F., AĞMA OKUR A., Alternatif Kanatlı Yetiştirme Sistemleri ve Hayvan Refahı Üzerine Etkileri, 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (09.05.2016-11.05.2016).
Poster
2. KOÇ F., ÜNAL Ö., OKUR E., AĞMA OKUR A., KARA B., Mısır ve Buğday Silajlarında Aerobik Stabilite Süresince Mikrobiyal Kompozisyondaki Değişikliklerin Termal Kamera Görüntüleme Tekniği ile Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Poster Erişim Linki
3. AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Yumurta ve Renk Katkı Maddelerinin Kullanımı, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
2. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
3. The Journal of Animal and Plant Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi DOAJ, ULAKBİM
5. Iranian Journal of Applied Animal Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
7. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi TR DİZİN
8. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarında Kırmızı Biberin Yemlere İlavesinin Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri (NKUBAP.00.MB.AR.13.02), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 30.04.2013-29.12.2015.
2. Yonca Suyu İlavesinin Farklı Kompozisyondaki Meralarda Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarının Verim ve Yumurta Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri (NKUBAP.00.24.AR.12.11), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yönetici, 28.01.2013-30.12.2014.
3. Farklı Kompozisyona Sahip Meralarda Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarının Performans ve Kalite Parametrelerinin Ölçülmesi (NKUBAP.00.24.AR.12.07), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2012-24.06.2014.
4. Aromatik Yağlar ile E Vitaminin Yemlerde Kullanımının Etlik Piliçlerde Bağırsak Mikrobiyolojisi ve Oksidatif Stabilite Üzerine Etkileri (NKÜBAP00.24.DR.08.02), BAP, Araştırmacı.
Üyelikler
Poultry Science Association (PSA), Üye, 2009-.
Hayvan Besleme Bilim Derneği, Üye, 2005-.